Kontakt
Sterk en van Tuijl
Deken van Baarstraat 2
5253 DA Nieuwkuijk
Homepage:www.sterkenvantuijl.nl
Telefoon:06-13135721
Fax:

Passief bouwen, wat is belangrijk?

Passief bouwen, duurzaam bouwen, groen bouwen, de nul woning en nul energie woningen, op dit moment allemaal verschillende namen voor nagenoeg hetzelfde concept.

20% van de wereldbevolking verbruikt 80% van de energievoorraden. Nochtans is comfortabeler, goedkoper en energiezuiniger bouwen en wonen mogelijk. Gebouwen die ontworpen zijn, rekening houdend met de passiefhuisprincipes, hebben een aangenaam binnenklimaat et gehele jaar en hierbij een energieverbruik dat 4 maal lager ligt dan bij een doorsnee nieuwbouw woning.

Dit wordt gerealiseerd door veel aandacht te besteden aan:

  • het beperken van de warmteverliezen door ver doorgedreven isolatie en zeer goede luchtdichtheid
  • het optimaliseren van de warmtewinsten door gebruik van passieve energie (zonnewarmte, bodemwarmte…)
  • het waarborgen van de luchtkwaliteit door ventilatie met warmteterugwinning
  • het laag energiegebruik door efficiënte apparaten en eventueel gebruik van hernieuwbare energie

De norm van het passiefhuisconcept is een jaarlijkse energiebehoefte voor ruimte­verwarming van maximaal 15 kWh per m² vloer. Ter vergelijking: om onze woning met een ‘geconditioneerde vloeroppervlakte’ van 230 m2 te verwarmen zou per jaar ca 350 m3 aardgas nodig zijn (als we aardgas zouden hebben). Dat leidt tot 70% minder CO2 uitstoot t.o.v. de huidige standaard voor nieuwbouwwoningen!

Let op!: passief- en laagenergiebouw vereist geen complexe isolatietechnieken. Wie passiefmuren wil bouwen, gebruikt de dikste cellenbeton blokken van 50 cm. Zij leveren voor de buitenmuren een U-waarde beneden 0,15 W/m². Cellenbeton is ook een isolerend materiaal op zich, dat tegelijkertijd ook dragend is. Men bespaart zich hierdoor niet alleen de kost van isolatiemateriaal, maar ook de plaatsingskost ervan. Bovendien is het plaatsen van isolatiemateriaal een complex gegeven dat in de praktijk niet altijd even perfect uitgevoerd wordt. Het klassieke probleem van optrekkend vocht door slecht geplaatste isolatie in de spouwmuur bestaat niet wanneer men met cellenbeton bouwt